top of page
ISS_big image4wix1760-495_NoText.jpg

הצגות מיקרים

24/01/2020 – 09:00
פגישת האיגוד הישראלי לעמוד השידרה, בבית החולים בילינסון בפתח תקווה

לכבוד:   חברי האיגוד הישראלי לעמוד השידרה
מאת:     ד"ר גד ולן, יו”ר

 

לחברי האיגוד שלום,

ביום שישי, ה- 24.01.20 בשעה 09:00 תתקיים אסיפה כללית של האיגוד

בבית החולים בילינסון בפתח תקווה בחדר ישיבות העגול בקומת ההנהלה.

 

תכנית:

  • התכנסות ורישום הנוכחים

  • הצגות מקרים. אנו מבקשים שבמפגש זה יוצגו מקרים בעייתיים ומקרים שכשלו- לצורך דיון.

  • אישור שינויים בתקנון האיגוד בנוגע לקבלת חברים כפי שנשלחו לעיונכם ב- 27 באוגוסט השנה, ולאחר הדיון שהתקיים בנושא במפגש התקופתי ב- 6 בספטמבר השנה.

  • נעילת האסיפה הכללית וארוחת צהרים קלה

מיקרים להצגה:

את המקרים להצגה יש להעביר לד"ר רן הראל לאי-מייל: DrHarelSpine@gmail.com

*הצגות המקרים יהיו פתוחות גם לאורחים שאינם חברי האיגוד. ניתן להזמין רופאים ממחלקותיכם, המגלים עניין בבעיות עמוד שידרה, להשתתף. בשלב אישור שינויי התקנון יתבקשו האורחים לצאת את האולם.

אישור השתתפות:

אבקש מהמשתתפים לאשר ההשתתפות במייל חוזר, מוקדם ככל האפשר, לצרכי ארגון האירוח. 

נא אשרו השתתפותכם אצל שנית טוויטו באי-מייל: Shanitroni@gmail.com

*בהתאם לתקנון האיגוד, במידה ולא יהיו לפחות רבע מהחברים נוכחים בתוך שעה ממועד פתיחת האסיפה, היא תידחה בשבוע ימים ותתקיים בכל מניין של נוכחים.

bottom of page