top of page
ISS_big image4wix1760-495_NoText.jpg

אודות

האיגוד הישראלי לעמוד השידרה

האיגוד הישראלי לעמוד השדרה, הוקם בשנת 2000, מתוך מטרה לאגד את המומחים העוסקים בטיפול בבעיות עמוד השדרה. חברים בו כיום כל 80 הרופאים העוסקים בכירורגיה של עמוד השדרה בארץ, ועוד רופאים מתחומים נלווים כגון שיקום, אורטופדית ילדים, טיפול בכאב ועוד.

מטרות האיגוד:
 1. שיפור מתמיד של הטיפול בחולים הסובלים ממחלות של עמוד השדרה.

 2. קידום ההכשרה המקצועית של סטודנטיות וסטודנטים, מתמחות ומתמחים באורתופדיה ונוירוכירורגיה בהתמודדות עם בעיות של עמוד השדרה ולמידת שיטות ניתוחיות.

 3. קביעת תכנית ההתמחות בניתוחי עמוד השדרה לרופאות ורופאים מומחים באורתופדיה ונוירוכירורגיה.

 4. קידום ההכרה ביחידות עמוד שדרה בבתי החולים להכשרת מומחים בתחום ניתוחי עמוד השדרה.

 5. קידום המחקר הרפואי בתחום ניתוחי עמוד השדרה.

 6. לשמש מסגרת לדיון משותף בנושאים המקצועיים והפרקטיקה של המקצוע בארץ.

 7. ליזום ולייצר קשרים בין-לאומיים עם העוסקים בתחום בחוץ לארץ דרך חברות וייצוג בארגונים בין-לאומיים של מנתחי עמוד השדרה.

ועד האיגוד: 
 • ד"ר נמרוד רחמימוב – יו"ר

 • פרופ' איל יצחאייק – מזכיר

 • ד"ר יצחק אנגל – גזבר

 • ד"ר אורי קינן – ועדה מדעית

 • ד"ר גלעד רגב – חבר וועד

מנהל:
 • גב' בוחבוט מורן, BA

חברי האיגוד:
 • לרשימת חברי האיגוד לחץ

bottom of page