כנס האיגוד השנתי ה-21 לשנת 2021

קול קורא:

קול קורא: כנס האיגוד השנתי ה-21 לשנת 2021

THE 21th ANNUAL MEETING OF THE
ISRAEL SPINE SOCIETY

17-19 June 2021 (Thursday)
Isrotel Kedma Hotel
Sde Boker, ISRAEL

הכנס יתקיים בימים חמישי, ה-17 ליוני 2021

הכנס יכלול:

- הרצאות מדעיות הניתנות על ידי חברי האיגוד

- ארוחת ערב חגיגית